http://www.dzialkiperla.ecom.net.pl/

UWAGA !!!

Zwracamy się do działkowiczów, którzy nie uregulowali opłat za poprzednie lata o konieczności dokonania takich wpłat w najbliższym terminie tj. nie później niż do 30 czerwca 2019r.  Po tym terminie lista dłużników zostanie przesłana do Okręgu, zostaną naliczone odsetki ustawowe oraz zostanie wszczęta procedura odbioru działki.

(Regulamin ROD §9 pkt.2 podpkt.6, §19, §20, §17 pkt.1 podpkt.3)

*********


 

 

INFORMACJA O OPŁATACH USTALONYCH NA ROK 2019 w R.O.D. „PERŁA”

1) Składka członkowska -> opłata jednorazowa przy nabyciu działki

2) Opłata inwestycyjna -> opłata jednorazowa przy nabyciu działki

3) Opłata ogrodowa na pokrycie kosztów zarządzania Ogrodem – 0,50 zł za m²

4) Opłata na inwestycję w ogrodzie – 50 zł (modernizacja sieci energetycznej, stopniowa wymiana elementów ogrodzenia)

5) Opłata za energię elektryczną – 0,74 gr. za 1 Kw

6) Opłata na rzecz Zarządu – 40 zł.

 

Wpłat należy dokonywać do dnia 30 czerwca 2019r.


Dokonując wpłaty na rachunek bankowy należy podać (Nazwisko i Imię, Nr działki oraz  wymienić jakich wpłat dotyczy opłata, przy opłacie za energię podajemy stan licznika poprzedni i bieżący)


Konto bankowe ROD „PERŁA”

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie oddział/Pruszków

13 8931 0003 0730 0550 2000 0001

 

Opłaty będą przyjmowane również podczas dyżurów Zarządu w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca na działce Nr 150.